+45 41772000 [email protected]

WORKSTEP ydelser

Arbejdspladsindretninger og ergonomiske vejledninger

 

Kontakt os

WORKSTEP tilbyder forskellige ydelser
Mulighed for at tilpasse den enkeltes borgers ydelse

Arbejdspladsindretninger

WORKSTEP formål med at lave en vurdering, af borgers ressourcer på arbejdspladsen, er at sikre at arbejdspladsen er indrettet optimalt.

  • Borgers funktion i forhold til jobbets krav
  • Forhåndsværende optimeringmuligheder
  • Løsningsforslag til eventuelle støtteforanstaltninger
  • Hjælpemidler og personlig assistance

WORKSTEP laver en Full service løsning på afprøvning af hjælpemidler,vejledning og indstilling.

Hjælpemidler kan også lejes over længere tid, fx i en praktik indtil det er afklaret hvorvidt en fastholdelse eller ansættelse kan ske. Dette kan være i hjemmet, eller på arbejdspladsen.

Ergonomiske vejledninger

WORKSTEP fysioterapeuter benytter sig af anerkendte teknikker indenfor smertehåndtering,copingstrategier,viden om ergonomi og arbejdfysiologi. Der laves en afklaring, og lægges vægt på at bibringe borgers handlekompetence for at undgå sygemelding.

  • Borgerressourcer forhold til jobbets krav
  • Forehåndsværende optimeringmuligheder i forehold til ergonomi
  • Evne til at håndtere egne skånebehov

WORKSTEP laver en ergonomisk vejledning i smerteforståelse,håndtering og tilrettelæggelse af arbejdet. Der laves ligeledes en potentialebeskrivelse, til aktuelle udfordringer, og jobbets krav, med mulighed for optrapningsplan.

 

Funktionsbeskrivelser

Formålet med WORKSTEP funktionsbeskrivelse, er at få skabt en uddybende 360 graders beskrivelse, af en borgers funktionsniveau enten i hjemmet, eller på arbejdspladsen.

  • Afdække borgerens funktionsevne i forhold til krav på arbejdspladsen, eller i hjemmet
  • Afdække aktivitet og deltagelsesniveau
  • Afdække handlekompetence og copingstrategier

På den måde kan WORKSTEP se, hvilke ressourcer borgeren har i hjemmet,  eller på arbejdspladsen. Og lave et forslag til frigivelse af restpotentiale ift. arbejdsmarkedet.

Der vil blive lavet en  vurdering af relevante støtteforanstaltninger.

 

Fremsøgning og etablering af fleksjob

WORKSTEP laver også forskellige afklarende forløb, samt udplacering af ledige af fleksjobberettigede.Opgaverne variere fra  opkvalificeringsforløb til afklaringsforløb og over til praktik og fleksjob formidling. WORKSTEP  har erfaring med konceptudvikling, hvorfor der besiddes en væsentlig indsigt i, hvilke tiltag, der gavner målgruppen, og dennes vej tilbage til arbejdsmarkedet. Ligeledes har WORKSTEP stor forståelse, og indsigt i samarbejdet med kommunale jobcentre, og deres dagligdags arbejdsgange.

 

.

Leje af hjælpemidler

WORKSTEP  tilbyder leje, eller køb af det bevilligende hjælpemiddel,  ligesom det er muligt at leje det ved tidsbegrænset behov. WORKSTEP har lavet modellen, for at leje et hjælpemiddel, sådan at det altid kan betale sig at leje, også selvom behovet er permanent. F.x ved en praktik, der overgår til ansættelse. Og hvis praktikken eller ansættelsen ophører, leveres det lejede hjælpemidler blot tilbage.

Det vil sige, du altid kan bruge os efter behov, og uden forpligtende og besværende kontrakter. Kontakt os for en uforpligtende drøftelse, af hvordan vi kan hjælpe dig.