+45 41772000 [email protected]

Persondata

WORKSTEP vægter håndteringen af persondata meget højt

Hvilke oplysninger vi har & hvor vi har fået dem fra

Vi modtager relevante oplysninger, fra dit jobcenter ved visitationen, herunder dine kontaktoplysninger. Jobcentret tilsender WORKSTEP de oplysninger, og sagsnotater der skønnes at være nødvendige. WORKSTEP indhenter ikke oplysninger andre steder fra, medmindre det er relevant, og skriftligt godkendt af dig som klient.

Hvordan vi benytter dine oplysninger & hvorfor

Vi benytter de dokumenter, vi har modtaget fra jobcentret, til at skabe det bedst mulige forløb for dig som klient. Vi har altid brug for baggrundsviden omkring dig, især hvis du har været i et længere sagsforløb, og der er foretaget forskellige udredninger af dig. Vi læser sagsakterne igennem, og drøfter oplysninger derfra med dig. De foreliggende oplysninger, kombineret med den viden vi tilfører dit sagsforløb, skal gerne bringe dig et skridt videre mod dit mål.

Hvem deler vi dine oplysninger med & hvorfor

WORKSTEP værner om dine data. Vi deler derfor udelukkende data, med din sagsbehandler på jobcentret, og med dig. Det betyder at, hverken kollegaer, arbejdsgiver, familie, eller andre kan få indsigt i dine data, uden skriftligt samtykke fra dig.
Du kan derfor være sikker på, at der er fortrolighed omkring de personlige oplysninger WORKSTEP får indsigt i.

Dine valg & rettigheder

Når du visiteres til WORKSTEP, udfylder du ved det første møde, med en konsulent en samtykkeerklæring. I samtykkeerklæringen er der udspecificeret hvem WORKSTEP kan, og må have kontakt til, omkring dit forløb, og der er beskrevet hvordan dine data håndteres. Som udgangspunkt slettes din journal, og sagsnoter efter 6 måneder, efter endt forløb. Du behøver derfor ikke anmode om at få slettet data hos os, hvis du måtte ønske dette. Til enhver tid kan du spørge din tilknyttede konsulent, hvilke data vi har liggende. Dette kan du gøre skriftligt, eller telefonisk.

Vi passer på dine oplysninger

WORKSTEP arbejder udefra et princip, om ‘Privacy by default’ og ‘Privacy by Design’. Det betyder i praksis, at vi tager hele tiden foranstaltninger for at sikre, at dine oplysninger er beskyttede, og for at slette dem på en sikker måde, når vi ikke længere har brug for dem. Imens vi lagrer og håndterer dine data, sker dette på sikrede servere, hvor opbevaringen og driften af sikkerheden, varetages af IT professionelle.

Kontakt os hvis du har yderligere spørgsmål

Hvis du har spørgsmål, eller feedback vedrørende denne politik, eller den måde, hvorpå vi behandler dine oplysninger, må du endelig kontakte os. Du kan med fordel kontakte understående, som er ansvarlig for sikkerheden i WORKSTEP