+45 41772000 [email protected]

Om Workstep

Professionel arbejdspladsindretning
Prøv os

Specialistydelser til jobcentre

WORKSTEP er stiftet i 2011, og leverer specialistydelser til jobcentre i Jylland.

Siden starten har WORKSTEP placeret sig i spændefeltet, mellem arbejdsmarkedet og jobcentrene. Ydelserne har været målbare, individuelle løsninger, til at fastholde borgere på arbejdsmarkedet.

Hvis det ikke er muligt, at fastholde borgere kan WORKSTEP bidrage med beskrivelser, således at kommunen kan lave tilbudgående vurdering af borgerens arbejdsevne

WORKSTEP tager altid hensyn, til sagens samlede muligheder, og i respekt for hvad de implicerede parter ønsker af os. Vi lægger vægt på, at der er sammenhæng mellem det skrevne, og det som leveres i praksis.

 

Værdiskabelse som styrende parameter

Det første ben, fortæller at alle de ydelser vi leverer skal være værdiskabende for modtageren, uanset om modtager defineres som borger, virksomhed, eller jobcenter.

”Værdiskabelse” kan være flere ting, og det kan variere fra at være fx sags fremdrift, økonomiske besparelser og tidsbesparelse. Vi afstemmer altid forventningerne inden vi igangsætter en ydelse. Kan vi ikke bidrage med en løsning, skal vi ikke sætte den igang. Ganske simpelt.

 

Reelt tværfaglig samarbejde

Alle der arbejder på tværs af fagligheder, har for vane at sige at de arbejder ”tværfagligt”. Derfor er det desværre blevet et udvandet begreb.

Fordi WORKSTEP alligevel siger vi arbejder tværfagligt, så gør vi det udfra den tanke at vi altid sætter os ind i vores samarbejdspartner faglighed, og arbejdsgange. Vi forsøger at tilpasse vores indsatser så de passer dertil.

På den måde kommer vi også ud over den rene ”bestiller-udfører-model”, men istedet igennem samarbejde sikrer at det mest optimale resultat altid opnås.

 

Faglighed som middel ikke som et mål

Vi er yderst beviste om at vores indsats som regel ikke er det ultimative mål, som jo oftest er at få folk udplaceret, rask meldt, fastholdt eller lignende.

Vi måler derfor ikke vores egen succes på, om vi får lavet nogle fine beskrivelser, rapporter eller lignende. Istedet ser vi på om vores indsats har medvirket til den overordnede målsætning.

Hvis du, og dit jobcenter kunne tænke sig at få uddybet, hvordan ovenstående værdier giver sig udslag i vores ydelser, så tag endelig kontakt.