+45 41772000 [email protected]

Ordblindhed behøver ikke gøre, at man ikke kan læse eller skrive. Idag findes der mange hjælpemidler, og disse hjælpemidler kan medvirke til at der kan ske en fastholdelse af job, eller bruges som midlertidige værktøjer til videreuddannelse. Det giver en uafhængighed og ro for den ordblinde til at arbejde på de samme vilkår som andre. Ved at finde de rigtige hjælpemidler, styrkes den ordblinde både fagligt, arbejdsmæssigt og socialt.

WORKSTEP møder Jimmy på et lager, hvor hans ansvarsområder er modtagelse af varer. For at kunne varetage denne opgave er der et øget krav til it-færdigheder, og til læsning. Jimmys udfordring er at han er svær ordblind, og det giver ham vaskeligheder ved at udføre arbejdet.

WORKSTEP udfører en grundig analyse af Jimmys behov. Der findes  frem til nogle tekniske hjælpemidler i form af en minicomputer, samt en telefon med fire hjælpeprogrammer. Disse hjælpeprogrammer gør at der kan indtales beskeder, scanne tekst på forskellige sprog, få dem oversat og oplæst. Der gives en grundig oplæring i brugen af disse programmer. Det giver et godt  overskud, så Jimmy nu kan udføre hans arbejde. Nu er han ikke længere begrænset af ordblindhed, men kan se at hjælpemidlerne giver han den støtte han har brug for, både arbejdsmæssigt, og personligt. Nu skal han ikke tilrettelægge hans dag med læsevaskeligheder, men han kan koncentrere sig om arbejdet.

Ved opfølgning derefter udtrykker Jimmy stor tilfredshed med løsningen, hvorefter Jobcenteret vælger at købe løsningen af WORKSTEP.